Viettel giảm 50% cước điện thoại đường dài

0

Theo chương trình này, từ 20.4 đến 31.5.06, tất cả các khách hàng sử dụng dịch vụ 178 để gọi đi liên tỉnh hoặc quốc tế từ thuê bao điện thoại cố định sẽ được miễn phí 60 giây liên lạc trên mỗi cuộc gọi (tính từ phút gọi thứ hai). Việc miễn phí 60 giây này không bị giới hạn về số lần gọi trong  thời gian khuyến mại.

Đây là chương trình dành cho tất cả các khách hàng sử dụng điện thoại cố định tại Việt Nam (khoảng hơn 7 triệu máy điện thoại cố định). Tại Việt Nam, Viettel là nhà cung cấp dịch vụ VoIP đầu tiên khuyến mãi theo hình thức này. Theo đánh giá của các chuyên gia về viễn thông, thực chất việc miễn phí 60 giây kể từ phút gọi thứ hai của Viettel Telephone là giảm tới 50% cước gọi điện thoại đường dài trong nước và quốc tế đối với dịch vụ VoIP 178 bởi mức gọi đường dài trung bình của một cuộc gọi chỉ vào khoảng 2 phút. Mức khuyến mại 50% giá cước là mức lớn nhất từ trước đến nay đối với dịch vụ điện thoại đường dài.

n

Hoàng Ly

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *